Formularz rekrutacyjny

Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola "Pałacyk Malucha

Data zapisu dziecka: [data-zapisu]
Imię i nazwisko dziecka: [imie-i-nazwisko]
PESEL dziecka: [pesel]
Data i miejsce urodzenia dziecka: [data-urodzin], [miejsce-urodzin]
Wzrost dziecka: [wzrost]
Adres zamieszkania dziecka: [adres-zamieszkania]
Adres zameldowania dziecka: [adres-zameldowania]
Telefony komórkowe Rodziców/Opiekunów: [telefony1], [telefony2]
E-mail: [email1], [email2]

Mama

Imię i nazwisko: [mama-imie]
Wykonywany zawód: [mama-zawod]
Miejsce pracy: [mama-praca]
Nr dowodu osobistego: [mama-dowod]
Telefon do pracy: [mama-telefon]

Tata

Imię i nazwisko: [tata-imie]
Wykonywany zawód: [tata-zawod]
Miejsce pracy: [tata-praca]
Nr dowodu osobistego: [tata-dowod]
Telefon do pracy: [tata-telefon]

Rodzeństwo:
[rodzenstwo]

Spodziewane dni pobytu dziecka w przedszkolu:
[dni-pobytu]
Spodziewane godziny pobytu dziecka w przedszkolu:
[godziny-pobytu]
Ilość posiłków w ciągu dnia:
[posilki]
Czy jesteście Państwo zainteresowani pobytem dziecka w przedszkolu w soboty?
[soboty]
Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola:
[osoba-upowazniona]
Czy dziecko pozostaje w stałym leczeniu?
[leczenie]
Czy istnieją pokarmy na które dziecko jest uczulone?
[jedzenie]
Czy istnieją sytuacje lub przedmioty, które wywołują u dziecka uczucie lęku?
[leki]
Czy dziecko samodzielnie załatwia swoje potrzeby fizjologiczne?
[potrzeby-fizjologiczne]
Jakie są Państwa oczekiwania względem wychowawczyń/inne uwagi?
[oczekiwania]
Czy Rodzice wyrażają zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach z religii?
[religia]

--
Ta wiadomość została wysłana przez formularz kontaktowy na stronie Pałacyk Malucha (http://palacykmalucha.pl).