Rekrutacja

Zapraszamy do zapisów

Promocja!

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły

PROMOCJA

CZESNE OD 250 ZŁ wraz z zajęciami dodatkowymi.

Wyżywienie za cały dzień 15 zł

Dzieci z orzeczeniem 0 zł

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi bez opłat

Całodzienny pobyt 0 zł wraz z zajęciami dodatkowymi.
Wpisowe 200 zł opłata jednorazowa, wpłacana przy zapisie dziecka do przedszkola.

O szczegóły promocji prosimy pytać w sekretariacie przedszkola.

Do naszego przedszkola przyjmujemy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W naszej placówce dzieci zdrowe i niepełnosprawne poprzez wspólne zajęcia, zabawy, imprezy i wyjścia uczą się w sposób naturalny wzajemnej wyrozumiałości, szacunku, troski, odpowiedzialności, wsparcia i empatii. W ten sposób wszechstronniej rozwijają swoją osobowość i nabywają umiejętności społeczne. Uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych w życiu grupy rówieśniczej stymuluje ich rozwój, chroniąc je przed izolacją, dając szansę docenienia swoich mocnych stron, wykształca u nich motywację i umiejętność pracy nad trudnościami, mobilizuje ich do wysiłku. Dzięki temu dzieci te stają się bardziej komunikatywne i chętniej nawiązują kontakty z innymi.

Uwaga!

Nasze przedszkole ma charakter ogólnodostępny, przyjmujemy również dzieci niepełnosprawne lub też dzieci z deficytami rozwojowymi. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, otrzymują dodatkowe wsparcie nauczyciela specjalisty, oligofrenopedagoga. Nauczyciel wprowadza dziecko w grupę, wspomaga go, integruje, pracuje indywidualnie oraz na grupie. Współpracujemy również z wieloma specjalistami organizując odpowiednią opiekę psychologiczno-pedagogiczną. Jest możliwość korzystania z zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju w naszej placówce.

W przypadku gdy liczba dzieci zgłoszonych do Przedszkola jest większa niż liczba miejsc, pierwszeństwo mają:

  • dzieci już uczęszczające do Przedszkola „Pałacyk Malucha”
  • rodzeństwo dzieci uczęszczających.

Cennik

Czesne podstawowe

Czesne podstawowe wynosi 699 zł

W ramach czesnego wpisowe wynosi 500 zł

W ramach czesnego zapewniamy opiekę wychowawczą od 06:30 do 18:00 oraz zajęcia dodatkowe m.in. warsztaty plastyczne, kulinarne, eksperymentalne, Montessori, nowoczesna matematyka oraz wiele innych

"Promocja dla pracujących"

Czesne w "Promocji dla pracujących" wynosi 370 zł

W okresie trwania promocji wpisowe wynosi 300 zł

W ramach czesnego zapewniamy opiekę wychowawczą od 06:30 do 15:30 oraz zajęcia dodatkowe m.in. warsztaty plastyczne, kulinarne, eksperymentalne, Montessori, nowoczesna matematyka oraz wiele innych

"Promocja 50/50"

Czesne w "Promocji 50/50" wynosi 250 zł

W okresie trwania promocji wpisowe wynosi 300 zł

W ramach czesnego zapewniamy opiekę wychowawczą od 07:00 do 12:00 lub od 12:00 do 17:00 oraz zajęcia dodatkowe m.in. warsztaty plastyczne, kulinarne, eksperymentalne, Montessori, nowoczesna matematyka oraz wiele innych

"Żłobek- Pałacyk Malucha"

Czesne w żłobku wynosi 999 zł

Promocja skierowana jest do dzieci od 6 m.ż do 2,5 roku życia

W ramach czesnego zapewniamy opiekę wychowawczą od 07:00 do 17:00 oraz zajęcia dodatkowe m.in. warsztaty plastyczne, kulinarne, j.angielski, program "Pożegnanie z pieluszką"

W ramach programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wszyscy Rodzice mogą ubiegać się o dofinansowanie w kwocie 400 PLN/miesięcznie.

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Do przedszkola przyjmujemy również dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego orazz opinią Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Zapewniamy takim dzieciom wykwalifikowaną kadrę (terapeuci, logopeda, psycholog) oraz salę do indywidualnych potrzeb dziecka.

Zajęcia dodatkowe są wliczone w czesnym. Szczegóły i warunki promocji dostępne są w sekretariacie przedszkola. Uwaga: liczba promocyjnych miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty dodatkowe

• 150 zł- dopłata do czesnego w przypadku dzieci do 2,5 r. ż. oraz dzieci niesamodzielnych
• 200 zł- opłata roczna (opcjonalnie) za monitoring

Wyżywienie:

Rodzic decyduje o wyborze ilości posiłków dla dziecka. Opłaty za wyżywienie dokonywane są z góry, według ilości dni roboczych w miesiącu, wpłacane w kasie przedszkola. Płatność pomniejszamy na koniec miesiąca proporcjonalnie według zgłoszonej nieobecność dziecka w przedszkolu.

  • 15 zł / dzień - trzy posiłki - Śniadanie, Obiad i Podwieczorek
  • 10,00 zł / dzień - jeden posiłek - Obiad
  • 2,00 zł / dzień - jeden posiłek - Śniadanie lub Podwieczorek lub Drugi podwieczorek
  • 16,50 zł / dzień - cztery posiłki - Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Drugi podwieczorek

Rekrutacja do Żłobka i Przedszkola „Pałacyk Malucha” w Tarnowie.

Rekrutacja do Żłobka i Przedszkola „Pałacyk Malucha”. Zapisy trwają cały rok! Dlatego zadzwoń już dziś pod numer telefonu 607141817 i zapytaj o szczegóły.

 

http://palacykmalucha.pl/rekrutacja-do-zlobka-przedszkola-palacyk-malucha-w-tarnowie/

https://www.facebook.com/Przedszkole-Pa%C5%82acyk-Malucha-w-Tarnowie-154793661337476

Funkcjonowanie przedszkola opieramy na wieloletnim doświadczeniu. Zapewniamy przyjazną atmosferę, indywidualne podejście do każdego dziecka, oraz wykwalifikowaną kadrę, dla której praca z małym dzieckiem jest przyjemnością. Dlatego zwracamy szczególną uwagę na problemy, z którymi borykają się dzieci w różnym wieku. Pomagamy przetrwać pierwsze dni rozłąki z rodzicami otaczając dzieci czułością i dając im poczucie szczęścia. Szczególny nacisk kładziemy na stałą współpracę z Rodzicami. Podtrzymywanie dobrych relacji jest fundamentem prawidłowego funkcjonowania na zasadzie partnerstwa. Organizujemy cykliczne zebrania podczas których każdy ma prawo do zabrania głosu w sprawach istotnych dla przedszkola. Przyświeca nam bowiem wspólny i niezmienny cel: dobro dziecka.

Do dyspozycji dzieci oddajemy przestronne, słoneczne sale do zabawy i zajęć dydaktycznych, pełne kolorowych gier i zabawek. Oprócz tego w budynku znajduje się mi.in. oddzielna sala do zajęć logorytmicznych i tanecznych, szatnia, oraz sala plastyczna gdzie dzieci mogą rozwijać swoje talenty pod okiem specjalistów. Kolorowa jadalnia zachęca do próbowania smacznych i zdrowych posiłków dostarczanych przez firmę cateringową i przygotowywanych pod okiem dietetyka specjalnie dla dzieci w wieku przedszkolnym. Sale, w których przebywają dzieci, a także wszelkie inne pomieszczenia, zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo najmłodszym. Na wszystkie przedmioty znajdujące się na terenie placówki posiadamy atesty oraz certyfikaty.