Rekrutacja

Zapraszamy do zapisów

Promocja!

Promocja wiosenna

Całodzienny pobyt 360 zł wraz z zajęciami dodatkowymi.
Wpisowe 300 zł opłata jednorazowa, wpłacana przy zapisie dziecka do przedszkola.

Promocja trwa do 31.06.2021r

O szczegóły promocji prosimy pytać w sekretariacie przedszkola.

Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 lat do 6 lat. Wpis dziecka na listę dzieci dokonywany jest na podstawie wpłaty wpisowego, oraz podpisaniu Umowy o Świadczeniu Usług Dydaktycznych i Opiekuńczo-Wychowawczych pomiędzy Przedszkolem a Rodzicami/Opiekunami dziecka i wypełnieniu karty zgłoszenia dziecka. Opłata wpisowego ma charakter jednorazowy. Przedszkole przeprowadza rekrutację na podstawie zasady powszechnej dostępności.

Uwaga!

Nasze przedszkole ma charakter ogólnodostępny, przyjmujemy również dzieci niepełnosprawne lub też dzieci z deficytami rozwojowymi. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, otrzymują dodatkowe wsparcie nauczyciela specjalisty, oligofrenopedagoga. Nauczyciel wprowadza dziecko w grupę, wspomaga go, integruje, pracuje indywidualnie oraz na grupie. Współpracujemy również z wieloma specjalistami organizując odpowiednią opiekę psychologiczno-pedagogiczną. Jest możliwość korzystania z zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju w naszej placówce.

W przypadku gdy liczba dzieci zgłoszonych do Przedszkola jest większa niż liczba miejsc, pierwszeństwo mają:

  • dzieci już uczęszczające do Przedszkola „Pałacyk Malucha”
  • rodzeństwo dzieci uczęszczających.

Cennik

Czesne podstawowe

Czesne podstawowe wynosi 599 zł

W ramach czesnego wpisowe wynosi 500 zł

W ramach czesnego zapewniamy opiekę wychowawczą od 06:30 do 18:30 oraz zajęcia dodatkowe m.in. warsztaty plastyczne, kulinarne, eksperymentalne, Montessori, nowoczesna matematyka oraz wiele innych

"Promocja dla pracujących"

Czesne w "Promocji dla pracujących" wynosi 320 zł

W okresie trwania promocji wpisowe wynosi 300 zł

W ramach czesnego zapewniamy opiekę wychowawczą od 06:30 do 15:30 oraz zajęcia dodatkowe m.in. warsztaty plastyczne, kulinarne, eksperymentalne, Montessori, nowoczesna matematyka oraz wiele innych

"Promocja 50/50"

Czesne w "Promocji 50/50" wynosi 250 zł

W okresie trwania promocji wpisowe wynosi 300 zł

W ramach czesnego zapewniamy opiekę wychowawczą od 07:00 do 12:00 lub od 12:00 do 17:00 oraz zajęcia dodatkowe m.in. warsztaty plastyczne, kulinarne, eksperymentalne, Montessori, nowoczesna matematyka oraz wiele innych

"Żłobek- Pałacyk Malucha"

Czesne w żłobku wynosi 699 zł

Promocja skierowana jest do dzieci od 6 m.ż do 2,5 roku życia

W ramach czesnego zapewniamy opiekę wychowawczą od 06:30 do 18:30 oraz zajęcia dodatkowe m.in. warsztaty plastyczne, kulinarne, j.angielski, program "Pożegnanie z pieluszką"